Poskytované služby

Práce v katastru nemovitostí
   - geometrické plány
   - vytyčování hranic pozemků
   - věcná břemena

Vyhotovení geodetické části projektové dokumentace
   - zaměření a zpracování podkladů pro projekt
   - návrh vytyčovací sítě
   - majetkoprávní elaborát (podklady pro výkupy pozemků)
   - koordinační vytyčovací výkres
   - geometrické plány

Inženýrská geodézie
   - zaměření a zpracování podkladů pro projekt (polohopis, výškopis, podélné a příčné řezy)
   - vybudování vytyčovacích sítí
   - kontrolní měření různých geometrických parametrů objektů
   - vytyčovací práce
   - zaměření a výpočet kubatur
   - sledování vodorovných a výškových deformací
   - zaměření a zpracování skutečného provedení stavby
   - souborné zpracování dokumentace skutečného provedení staveb a vytvoření základních map
     a geodetických částí informačních systémů

Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu budov a terénu

Určení geometrických parametrů jeřábových drah

Zaměření a vyhotovení podkladů pro kolaudaci staveb a následně pro IMIP

Speciální práce v průmyslových závodech
   - osazování technologií
   - určování svislostí