Kdo jsme...

Společnost Pragema, s. r. o. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 18. prosince 1995.

Společnost vznikla po zrušení geodetického odboru ŽSP a.s., kdy 5 pracovníků tohoto odboru založilo sdružení geodetů s názvem Fiedler. V roce 1995 založili tito pracovníci firmu Pragema.

Vzhledem ke zkušenostem z předchozího působení v odboru ŽSP a.s. patřili a patří mezi největší zakázky právě práce spojené s výstavbou železnic, případně silnic a dálnic.

Kompletní přehled větších zakázek, které firma během své činnosti získala a zpracovala, je uveden v odkazu reference.

Od roku 2001 je firma Pragema, s. r. o. držitelem certifikátu ISO. V současné době se jedná o normu ČSN EN ISO 9001:2001

Neustále zlepšujeme a inovujeme naše technické vybavení, na kterém je dnes úspěšná geodetická činnost přímo závislá.

V současné době firma Pragema pokrývá širokou škálu geodetických činností, jejichž výčet můžete nalézt v sekci služby na těchto stránkách.